Główny cel projektu - stworzenie „Pakietu dydaktycznego do nauki podstaw programowania” oraz zapewnienie pomocy nauczycielom informatyki w liceach ogólnokształcących (wspomaganej cyklem ogólnopolskich szkoleń realizowanych z inicjatywy MENiS) w lepszym przygotowaniu uczniów w zakresie zagadnień związanych z podstawami algorytmiki i programowania w języku wysokiego poziomu.

 Nasza szkoła jako jedna z nielicznych szkół w powiecie jarosławskim bierze aktywny udział w projekcie.

Główny cel projektu - stworzenie młodzieży szkolnej warunków do realizacji własnych zainteresowań informatycznych, wsparcie dla nauczycieli w wykorzystaniu na lekcjach nowoczesnych środków dydaktycznych i sprzętu multimedialnego.

 Nasza szkoła jako jedyna w Jarosławiu prowadzi tego typu działalność.

Główny cel projektu - wdrożenie długoterminowego planu: wykorzystania sprzętu ICT w celu ożywienia gospodarczego regionu, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz wspierania samorządności i aktywności zawodoweji.

Projekt opracowany przez pracowników naszej szkoły jako jeden z nielicznych z województwa podkarpackiego został wyróżniony i nagrodzony sprzętem ICT z funduszu Unii Europejskiej w ramach projektu PHARE 2001.

 

© Opracowanie: Robert PORCZAK